Publicat el dia

Posem la justícia de moda

Amb motiu del dia dels drets humans, la Campanya Roba Neta ha publicat en català l’informe Posem la justícia de moda” on s’explica què és i com ha d’aplicar-se la Deguda Diligència en les empreses del tèxtil per aconseguir el respecte dels drets laborals de les seves treballadores.  De fet, moltes de les recomanacions podrien aplicar-se a qualsevol dels sectors en què les multinacionals actuen vulnerant drets humans i ambientals amb total impunitat.


Com ja hem denunciat en nombroses ocasions, la Covid-19 ha agreujat i ha evidenciat els problemes sistèmics que arrosseguen les cadenes de producció de roba controlades pels grans compradors multinacionals. Les grans marques, els minoristes i els e-tailers han cancel·lat i ajornat el pagament de comandes per valor de milers de milions d’euros i han utilitzat estratègies hostils de preus que juguen contra la viabilitat econòmica dels proveïdors. De resultes d’això, milions de persones treballadores han deixat de percebre els salaris i la repressió sindical ha esdevingut el pa de cada dia.

Les marques, els minoristes i els e-tailers contribueixen directament o indirectament a la vulneració dels drets humans a gran escala. Quan opten per encarregar la seva producció a països on no existeix la protecció dels drets humans, en propicien i n’agreugen els abusos, en fomenten la vulneració amb les seves pràctiques comercials i restringeixen l’accés a recursos extrajudicials que puguin beneficiar les treballadores.Les diferents propostes de normatives no vinculants per fomentar l’adopció dels principis de la deguda diligència han tingut un efecte limitat justament perquè no són de compliment obligatori; és imprescindible que ho siguin perquè les empreses, per fi, hagin de retre compte del seu historial de drets humans.

Podeu llegir també el resum executiu, més breu que l’informe complet.

NOTÍCIES RELACIONADES