MATERIALS

Posem al vostre abast tot un seguit de recursos en diferents formats perquè us sumeu a difondre les alternatives econòmiques!

Vídeos

Campanyes gràfiques

Campanya Comerç Just

Els matisos del cafè de comerç Just

Es calcula que el 87% de població de l’estat espanyol consumeix cafè i més d’un 60% ho fa diàriament. Però… Quantes d’aquestes tasses estan plenes d’injustícies i quantes de comerç just?

Hem preparat quatre imatges per sensibilitzar sobre la realitat de les productores de cafè en l’intercanvi comercial capitalista i el contrast d’aquelles que ho fan com a part del moviment del comerç just.

Criteris roba sostenible

Nosaltres #RobaSostenible

Tenim molts projectes a l’abast que demostren que vestir amb roba respectuosa amb les persones i el medi ambiental és possible.

Per facilitar que reconeguis aquests projectes transformadors, hem preparat algunes imatges on t’expliquem diferents criteris a tenir en compte: la proximitat, el treball digne, el comerç just, l’ecologia, l’economia circular i el suport de les finances ètiques.

Publicacions

Per tal de combatre la pobresa i les desigualtats, el 2015 representants de 193 governs van signar a les Nacions unides els ano- menats objectius de desenvolupament sostenible: 17 objectius concrets per garantir la prosperitat, superar la pobresa i protegir el medi ambient. I el comerç just, a través dels seus deu principis, contribueix de manera d cisiva a fer avançar aquesta nova Agenda de desenvolupament ja que comparteix amb ella no només la seva finalitat sinó també la seva perspectiva integral i la necessitat de crear aliances.

Manual per facilitar la tasca d’educadors i educadores a l’hora d’apropar conceptes com el consum responsable i el comerç just a joves d’entre 12 i 16 anys, i la seva importància com a resposta als problemes i reptes més destacats que tenim com a societat global actualment: la pobresa i les desigualtats globals i el deteriorament mediambiental.

Ja pots consultar el catàleg d’activitats transformadores de LaCoordi amb les novetats d’enguany. 

Tallers, obres de teatre, xerrades, exposicions…activitats per a diferents públics amb un objectiu en comú.

Estudi sobre la situació econòmica i social del moviment del comerç just a Catalunya, amb les dades cedides per les importadores que operen al nostre país, les entitats que impulsen la seva comercialització, i altres projectes de sensibilització i programes de cooperació específics amb contraparts al sud global.

Les empreses de comerç just han situat la igualtat de gè- nere i l’apoderament econòmic de les dones entre els seu objectius principals, ja que consideren que mai no aconseguirem un desenvolupament soste- nible si no aprofitem tot el potencial de les dones.

Aquesta guia pretén facilitar la identificació dels productes que realment són de comerç just i evitar la confusió davant la proliferació d’altres segells de desenvolupament sostenible o d’iniciatives d’empreses multinacionals. La guia també està dirigida a professionals de sector i organismes públics, per tal de facilitar la decisió de compra o licitació d’aquests productes.

Exposició virtual