Publicat el dia

NOU ESTUDI: Joves i economies transformadores

Presentem un estudi pioner per aproximar-nos als coneixements de les persones joves a Catalunya sobre els impactes globals que generen els seus consum. Partim de la visibilització de les relacions comercials Nord-Sud i de les alternatives de consum existents que vetllen per intercanvis socialment justos i mediambiental.

Tot i el ventall de recursos com de pràctiques, l’objectiu de l’estudi és inèdit pel que fa a la temàtica i la cerca de coneixement entre les persones joves a Catalunya. És fruit, doncs, d’una iniciativa pionera a Catalunya en el marc del projecte Apuntalant el moviment d’economia social i solidària a Catalunya des d’una perspectiva local-global, desenvolupat amb el suport de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i la Diputació de Barcelona. A més s’emmarca en el Pla director de Cooperació al desenvolupament 2019-2022 que suposa incorporar l’anàlisi de les capacitats transformadores incorporant l’Enfocament Estratègic de Gènere i Basat en Drets Humans (EGiBDH).

La recerca, que ha estat realitzada amb la Fundació Ferrer i Guàrdia, s’ha plantejat al voltant de tres preguntes clau:

  • Identifiquen que el consum té efectes més enllà de l’acció de compra-venda? Quins efectes identifiquen? Identifiquen responsables?
  • Reconeixen els impactes del consum al Sud Global? Quins? Quins els preocupen més?
  • Coneixen que hi ha alternatives de consum responsables? Quines? Coneixen el Comerç Just? I les Finances Ètiques? I l’Economia Social i Solidària? Saben de què es tracta? Quines barreres identifiquen a l’hora de fer aquest tipus de consum?

Us deixem també un parell d’articles que s’han publicat sobre les conclusions: Els hàbits de consum del jovent a revisió i Joves i economies transformadores: present i futur d’un canvi de model?

Esperem que us sigui d’interès!

Economies Transformadores

NOTÍCIES RELACIONADES