Publicat el dia

Anna Julià: “El gran repte de l’ESS és arribar a molta més gent sense caure en un moralisme culpabilitzador ni ser una pràctica elitista”

1. Com i quan vas conèixer Pam a Pam?
Vaig sentir a parlar sobre Pam a Pam per primera vegada a la universitat, on vaig començar a conèixer gent que, o bé ja hi estava implicada, o coneixien d’altra gent que hi estava. Em va semblar un projecte molt transformador i necessari, i de seguida em va cridar l’atenció!


2. Has canviat algun hàbit de consum des que ets activista o ja aplicaves un consum transformador en tots els àmbits?
Tot i que ja havia començat a canviar certs hàbits de consum abans de ser activista de Pam a Pam, sens dubte el fet de ser-ho m’ha fet aprofundir-hi molt més, conèixer nous projectes i poder ser molt més conscient en els diferents àmbits del meu dia a dia.

3. Què t’aporta ser xinxeta?
Ser xinxeta m’aporta molt, des de coneixement (conèixer nous projectes, campanyes,  persones), a reflexions externes i internes (debats, punts de vista i maneres diferents de veure i viure el món i la vida), a també un espai de socialització i seguretat. També m’aporta poder formar part activament de la transformació cap a una alternativa al capitalisme.

El temps que hi dedico es divideix, principalment, en 3 àmbits: assemblees, entrevistes i formacions/xerrades. Fem una assemblea mensual amb la resta de xinxetes del meu grup (en el meu cas, Barcelona) i una anual amb totes les persones vinculades al projecte. El temps dedicat a les entrevistes varia en funció del mes, però en general faig una entrevista cada mes o cada dos, i això em suposa una hora llarga d’entrevista i l’estona de comentar-ho i avaluar el qüestionari. Finalment, cada un cert temps fem formacions i també vaig a xerrades en la mateixa línia que m’interessen.

4. Quins reptes afronta l’ESS des del teu punt de vista?
En la meva opinió, l’ESS afronta diversos reptes. El més gran, jo diria, és el d’arribar a molta més gent, i fer-ho sense caure en un moralisme culpabilitzador i sense convertir-se en una pràctica gairebé elitista o només accessible a poques persones. Per això, crec que és tan important com expliquem l’ESS. Altres reptes que veig que l’ESS té davant són la sostenibilitat econòmica i personal dels projectes (sempre parlem de les cures i les condicions laborals, i potser no sempre s’acaben aplicant cap a les pròpies persones del projecte) i el no caure en certes pràctiques o dimensions del capitalisme, és a dir, que sigui realment transformadora.

5. Com animaries una persona a sumar-se com a activista?
Les vides que moltes portem avui en dia ens fan tenir la sensació de no tenir temps. El consum és una dimensió clau en el capitalisme i poder-hi incidir té un gran poder! Fer-se activista de Pam a Pam requereix poc temps en sí mateix, però ens permet reflexionar sobre el poder del consum en la transformació social i mediambiental al final, poder ser activistes a petita escala en el nostre dia a dia!

Finalment, convidaria qualsevol persona amb ganes de conèixer el projecte a venir a una assemblea, prometem un molt bon ambient! 🙂

6. Quina lectura, pel·lícula, podcast… ens recomanaries per despertar la nostra consciència crítica en l’àmbit de la justícia econòmica?
Recomano un documental, La Ruta del Tomàquet, que a través d’un fruit tan comú en el nostre dia a dia com és el tomàquet, evidencia les grans incoherències i sense sentits de la comercialització d’aliments d’avui en dia.

NOTÍCIES RELACIONADES