Publicat el dia

Formació: l’impacte exterior de la contractació pública

Per a aconseguir canvis en el sistema econòmic i social, necessitem compromisos de les institucions públiques i, en aquest sentit, l’aposta per la contractació pública responsable pot ser una eina de gran impacte positiu.

Per això, l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, en col·laboració amb la Direcció General de Contractació Pública i amb el suport de la Direcció General de Cooperació per al Desenvolupament organitza la segona edició del curs sobre l’impacte exterior de la contractació pública a l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, en què hi participem des de LaCoordi posant sobre la taula les bones pràctiques en el comerç just i l’economia solidària.

La importància de la contractació pública en termes econòmics (més d’un 14% del total de la despesa pública i un 14% del PIB de la unió europea) és molt superior al compromís internacional del 0,7% per a Ajut Oficial al Desenvolupament (AOD) que en el cas de Catalunya es preveu assolir l’any 2030 (Pla director de cooperació al desenvolupament 2019-2022). D’altra banda, l’Agenda 2030 ha posat sobre la taula la interdependència i corresponsabilitat global en els problemes i les solucions i la necessitat d’aliances entre actors diversos, la incorporació de nous socis, etc. Tot plegat, en un context de mercat globalitzat, amb cadenes de subministrament llargues i complexes i riscos afegits als països del sud (legislació més laxa, conflictes armats, etc.) on la població i el medi ambient són, en conseqüència, més vulnerables.

Podeu consultar els detalls de la programació completa, l’equip docent i les dates en aquest enllaç.

NOTÍCIES RELACIONADES