Publicat el dia

Crida ciutadana al Parlament de Catalunya pel reconeixement legal del crim d’ecocidi


Els ecocidis comesos durant dècades a través del dany i la destrucció massiva d‘ecosistemes han catalitzat la crisi ecològica i climàtica actual
. El dany ambiental i la pèrdua de biodiversitat a escala global, resultat d’activitats humanes irresponsables, continua creixent a un ritme vertiginós malgrat el coneixement dels seus riscos per part d’empreses, governs i la resta d’actors responsables. Aquesta situació posa en risc el nostre futur i el de milions d’éssers vius més, i debilita la base física i biològica que sosté la vida al planeta.

Per la seguretat de la nostra generació i de les generacions futures, és responsabilitat tant de la ciutadania com de les entitats socials, sector privat i  institucions públiques del nostre país preservar els espais naturals i serveis ecosistèmics que sustenten les nostres vides. De la mateixa manera, és la nostra responsabilitat la de vetllar perquè la petjada ecològica de la nostra economia no comporti cap destrucció o greu dany ambiental.

Els actuals tractats, acords i ordenaments jurídics estatals interns no preveuen la correcció o compensació del crim d’ecocidi. Malgrat les contínues demandes de la societat civil, la destrucció de la naturalesa queda impune de forma reiterada. Cal canviar les regles per acabar amb la impunitat. És urgent crear una norma internacional que prohibeixi i sancioni penalment causar danys massius al nostre planeta.

En els darrers temps s’han produït avenços molt significatius al respecte en l’esfera política internacional. Diversos països com França, Bèlgica, Vanuatu i les Maldives ja s’han compromès a donar suport a l’esmena a l’Estatut de Roma per la incorporació del crim d’ecocidi. Fa tan sols dues setmanes, el Parlament Europeu va donar suport ferm a aquesta iniciativa a través de l’aprovació de dos informes clau. També  són nombroses les figures públiques internacionals que donen suport al reconeixement internacional del crim d’ecocidi.

Tenint en compte tot l’anterior, les entitats sotasignants ens adrecem a les forces polítiques democràtiques del Parlament de Catalunya amb la finalitat  que aproveu la “Proposta per presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei de l’Estat 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal, per reconèixer al nostre ordenament legal el crim d’ecocidi i donar suport a la iniciativa adreçada a l’Estatut de Roma per incorporar-lo al Tribunal Penal Internacional”.

Barcelona, ​​maig de 2022.

Podeu adherir-vos aquí.

NOTÍCIES RELACIONADES