Publicat el dia

Convocatòria: Recerca sobre joves i economies transformadores

La Coordinadora pel Comerç Just i les Finances Ètiques –LaCoordi- requereix la contractació d’un equip de recerca per l’elaboració d’una investigació social que conclogui en un Informe sobre el coneixement del jovent a Catalunya de la dimensió Nord-Sud de les Economies Transformadores. Aquest informe pretén aprofundir en el coneixement global de la realitat actual de les persones joves a Catalunya per poder aproximar-s’hi millor des de les economies transformadores.

La realització d’aquesta investigació s’emmarca en el projecte “Apuntalant el moviment d’economia social i solidària a Catalunya des d’una perspectiva local-global” que es desenvolupa amb el suport de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament –ACCD– i la Diputació de Barcelona.

A través de les activitats dutes a terme per LaCoordi i de la seva relació amb entitats del sector del Comerç Just, Economia Social i Solidària, i Finances Ètiques de Catalunya, s’ha identificat que, mentre conceptes com l’agroecologia o la producció de proximitat és present en una part important de la ciutadania, la possibilitat de localment contribuir a un impacte social i ambiental positiu al Sud Global s’ha desdibuixat en l’imaginari col·lectiu sobretot del jovent.

Per aquesta raó i perquè considerem les persones joves com un motor de transformació social, enguany, una de les línies de treball de LaCoordi se centra en la sensibilització d’aquest públic. Així, es volen visibilitzar les relacions comercials Nord-Sud i les alternatives de consum existents per revertir aquesta situació i promoure la justícia global a través del nostre consum i les polítiques públiques.

Pots consultar els detalls de la convocatòria com ara el públic objectiu, la metodologia, el cronograma o el pressupost aquí.

NOTÍCIES RELACIONADES