Publicat el dia

NOU informe: comerç just i finances ètiques

El Comerç Just i les Finances Ètiques comparteixen orígens, valors i objectius. Però aquests camins avancen en paral·lel o es creuen i es retroalimenten? Podem parlar d’intercooperació entre els dos sectors? Troben en aquesta aliança respostes als seus reptes?

Aquestes preguntes són el punt de partida de l’informe “Comerç Just i Finances Ètiques, reptes compartits” elaborat per Oikocredit Catalunya i impulsat per FETS, amb el suport de LaCoordi i l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.

A partir d’entrevistes a actors clau d’aquests dos moviments, l’informe ens mostra una completa radiografia de l’estat actual, amb els seus punts forts i febles i una sèrie de recomanacions que permetrien millorar aquestes sinergies

Aquesta publicació s’emmarca en la col·lecció “Papers de l’Observatori de les Finances Ètiques”, i representa el volum número 11. Pots consultar la resta de volums publicats aquí.

Informe "Comerç just i finances ètiques"

NOTÍCIES RELACIONADES