Publicat el dia

Les finances ètiques el 2022: més de 1.900 milions en préstecs, 186.000 usuàries i una morositat de només 1,22%

El Col·legi d’Economistes de Catalunya ha acollit la presentació del Baròmetre de les Finances Ètiques 2023, un informe anual que des de 2007 recull les principals dades del sector a l’estat espanyol. Aquesta edició analitza les xifres de l’any passat de 20 entitats bancàries i parabancàries i 10 companyies asseguradores que compleixen criteris ètics respecte al seu funcionament, l’exclusió d’inversions contràries als drets humans i ambientals i el compromís amb l’impacte social dels projectes finançats.

El balanç del 2022 mostra com les finances ètiques es consoliden i ho fan mantenint la coherència amb els seus principis i valors. L’estalvi ètic ha superat els 2.590 milions d’euros; pel que fa als préstecs, s’han atorgat més de 1.920 milions d’euros a projectes transformadors; hi ha més de 186.000 persones usuàries de finances ètiques i la morositat està situada a l’1,22%. El sector assegurador ètic gestiona 3,8 milions de pòlisses amb un volum de primes superior als 1.220 milions d’euros.

Els préstecs atorgats per les entitats de finances ètiques ja superen els 1.900 milions d’euros

La dada més destacada del Baròmetre torna a ser la dels préstecs realitzats. Les finances ètiques continuen incrementant el seu volum de préstecs i l’any 2022 el finançament va tenir un creixement positiu del 2,82% superant per primera vegada els 1.900 milions d’euros de crèdits a projectes amb impacte social i ambiental positiu.

En relació amb la distribució per sectors, l’ambiental continua ocupant el primer lloc, seguit pel sector social i del cultural. La xifra de préstecs gestionats per les entitats bancàries i parabancàries s’ha multiplicat per 11,78 des de 2007.

Pel que fa a l’estalvi, l’any 2022 va tancar amb 2.594,9 milions d’euros estalviats en entitats de finances ètiques. D’aquesta manera, observem que des de l’any 2007 l’estalvi recollit per les entitats financeres ètiques s’ha multiplicat per 19,44 i el nombre de persones usuàries de les finances ètiques va situar-se en 186.386, amb un lleuger descens de l’1,79% respecte a l’any anterior.

Més aportacions de capital social que consoliden el sector 

El capital social és clau i es confirma la consolidació d’aquest indicador amb els més de 190 milions que han aportat les persones físiques i jurídiques i que permet que es pugui atorgar més crèdit. Pel que fa a la taxa de morositat, està situada a l’1,22%, molt per sota de la banca tradicional, que segons dades oficials del Banc d’Espanya, està situada al 4,29%, gairebé 3 punts per damunt de la que correspon a les finances ètiques. Segons el responsable de l’Observatori de les Finances Ètiques, Sergi Salavert, “malgrat dirigir-se a una economia moltes vegades exclosa del mercat financer perquè la consideren l’elevat risc i baix rendiment econòmic, la realitat és que els projectes que posen al centre les persones i el planeta són molt més resilients i són, indubtablement, més sostenibles, també, econòmicament”.

El sector assegurador ètic gestiona més de 3,8 milions de pòlisses amb un volum de primes superior als 1.220 milions d’euros

El Baròmetre torna a incloure una secció dedicada al sector assegurador, amb les dades referents a les assegurances ètiques que han obtingut el Segell EthSI (Ethical and Solidarity Based Insurance). L’any 2022, les assegurances ètiques han gestionat un volum de primes de 1.222.765.220 euros, fet que suposa un 1,8% del volum de primes total a Espanya.

En relació amb el volum de pòlisses, les entitats asseguradores i mutualitats registrades pel Segell EthSI han gestionat prop de 3,8 milions de pòlisses durant l’any 2022, i tenen més del 30% de dones en càrrecs directius. Pel que fa a la mediació d’assegurances, l’informe mostra que les corredories ètiques tenen un volum de primes intercedides proper als 18 milions d’euros, amb més de 27.000 pòlisses gestionades i el percentatge de dones en càrrecs directius està al voltant del 40%.

Però… què s’amaga darrere aquestes dades?

Enguany hem aterrat les enrevessades xifres i percentatges en històries reals de canvi i transformació que han permès des de fa anys les eines de les finances ètiques. En Historias.fets trobareu relats de persones i els seus projectes, possibles gràcies a les finances ètiques. La coordinadora de FETS, Nina González, ha destacat que no només és important “posar cares i conèixer les històries que fan possible la transformació social, també és fonamental fer visible que una altra manera de fer economia és possible”. Així mateix, la directora de serveis d’economia cooperativa, social i solidària de l’Ajuntament de Barcelona, Ester Vidal, destaca que es tracta de “projectes amb nivells de risc molt alts que difícilment podrien haver accedit a altres maneres de finançament”.

Entre aquestes realitats finançades trobem des de la guardonada pel·lícula Alcarràs fins a la història familiar d’una residència de gent gran a Castella – la Manxa o una cooperativa tèxtil amb un model sostenible a Sevilla. Són aquests projectes, orientats a millorar la vida de les persones de manera respectuosa amb el planeta, la verdadera raó de ser de les finances ètiques. Amb aquest espai volem donar visibilitat a aquestes històries, donant cos a les xifres i posant cara a les gràfiques.

Recupera el vídeo de la presentació:

NOTÍCIES RELACIONADES