Publicat el dia

Conèixer el comerç just: mites, realitats i preguntes freqüents

Vivim en un món amb una economia cada cop més globalitzada, on les societats i poblacions humanes estan molt connectades a través de les seves relacions comercials, socials i polítiques. Això ha fet que siguem més interdependents i vulnerables a les decisions que es prenen en el context internacional, especialment si tenim en compte que no tots els països ni els agents econòmics tenen la mateixa capacitat d’influència en els organismes que regulen i defineixen les regles comercials.

Podem observar com progressivament totes les cadenes comercials (de productes bàsics i manufacturats) són controlades per grans grups corporatius i companyies transnacionals, situació que els permet imposar els seus interessos per damunt dels altres agents de la cadena; alguns criteris com la cerca de preus baixos, basats la majoria de vegades en situacions d’explotació laboral o degradació ambiental, han perjudicat moltes comunitats productores, condemnant-les a l’exclusió i la pobresa i impossibilitant el seu desenvolupament.

Davant d’aquesta realitat, com contribueix el comerç just a la sobirania alimentària dels grups productors?

• Promovent la diversificació de les produccions.

• Facilitant l’accés a la terra de petits grups productors.

• Donant suport a la creació d’hortes ecològiques per a l’autoconsum, així com a la venda d’excedents en mer- cats locals.

• Apostant pel conreu de varietats de llavors autòctones i per tècniques an- cestrals que preserven els ecosistemes de les comunitats.

• Basant la presa de decisions en mecanismes democràtics, fent especial èmfasi en la participació de les dones.

• Assegurant millors preus per als productes i millors relacions laborals a mitjà i llarg termini.

• Fomentant l’intercanvi de bones pràc- tiques agroforestals entre els petits productors i productores i facilitant-los capacitació tècnica perquè preservin la biodiversitat.

Endinsa’t en els mites i les preguntes freqüents sobre el moviment del comerç just en aquest informe elaborat per IDEAS que hem traduït al català perquè defineix clarament els seus principis, recull xifres representatives i cita casos pràctics per entendre els impactes positius que genera!

NOTÍCIES RELACIONADES