temàtiques

Treballem per l’articulació del Comerç Just i les Finances Ètiques en el marc de l’Economia Social i Solidària i altres economies transformadores, amb perspectiva comunitària, feminista i decolonial.

Fons temàtica Economia Social i Solidària

Economia Social i Solidària

L’Economia Social i Solidària una manera de fer economia que posa les persones al centre (i no els beneficis).

La conformen multitud d’iniciatives de producció, comercialització, consum i finançament que funcionen dia a dia sota lògiques més democràtiques, equitatives, solidàries i respectuoses amb les persones, el medi ambient i els territoris que no pas les empreses capitalistes. Adopten la forma de cooperatives i altres empreses de propietat col·lectiva (de productors/es, consumidors/es o usuaris/es), d’associacions dedicades al camp social o al desenvolupament local, de xarxes d’intercanvi, d’horts comunitaris, de sistemes de gestió comunal, de pressupostos públics participatius, etc.

Fons temàtica Comerç Just

Comerç Just

El Comerç Just és un moviment que proposa una relació comercial diferent, justa per a totes les parts  que entren en joc quan es produeix un intercanvi.  

Té en compte valors ètics i mediambientals, enfront dels criteris exclusivament econòmics del comerç tradicional, i permet assolir als països del Sud el seu desenvolupament social i econòmic.

Fons temàtica Finances Ètiques

Finances Ètiques

Les finances ètiques i solidàries fan compatible la rendibilitat econòmica i financera amb la consecució d’objectius socials i ambientals. La seva finalitat és contribuir a la transformació social.