Publicat el dia

Jornada: Justícia global i alimentació sostenible gràcies al comerç just

El 20 d’octubre a les 10 h celebrem una jornada virtual per presentar tres bones pràctiques per fomentar el comerç just a Europa mitjançant polítiques municipals. L’objectiu és inspirar altres municipis a desenvolupar projectes similars, sent conscients dels obstacles que es poden presentar i de les oportunitats que generen les sinergies i el fet de ser una Ciutat pel Comerç Just.

L’acte està especialment dirigit a treballadores de l’administració pública però si teniu interès en la compra pública responsable i creieu en el seu potencial transformador per avançar cap a la justícia global, també hi esteu convidades. Hi participaran:

  • Antoni Montseny, Director de Relacions Internacionals de la Diputació de Barcelona.
  • Alice Sinigaglia de la Fair Trade Advocacy Office.
  • Louise Dahl, membre de ciutats pel comerç just de la ciutat de Malmö, Suècia.
  • Mª Carmen Rebollo Sánchez, Directora General del Instituto Municipal de Consumo, Ayuntamiento de Madrid. Área de Economía, Innovación y Empleo.

Aquí teniu l’enllaç al formulari per fer la inscripció i rebreu per correu l’enllaç d’accés a la sessió, que comptarà amb traducció simultània per facilitar la participació de tothom.

ENGLISH

On October 20 at 10 am we are holding a virtual day to present three good practices to promote fair trade in Europe through municipal policies. The aim is to inspire other municipalities to develop similar projects, being aware of the obstacles that may arise and the opportunities that generate synergies and the fact of being a City for Fair Trade.

The event is especially aimed at public administration workers, but if you are interested in responsible public procurement and believe in its transformative potential to move towards global justice, you are also invited. Participants:

  • Antoni Montseny, International Relations Director , Diputació de Barcelona.
  • Alice Sinigaglia of the Fair Trade Advocay Office.
  • Louise Dahl, city member for fair trade in the city of Malmö, Sweden.
  • M. Carmen Rebollo Sánchez, General Director of the Municipal Consumer Institute, Madrid City Council.

Here is the link to the registration form and you will receive by mail the link to access the session, which will have simultaneous translation to facilitate the participation of everyone.

NOTÍCIES RELACIONADES