El 26 d’octubre de 10 h a 14 h coorganitzem la jornada Eines per promoure el comerç just localment al Casal Cívic de Sant Pere ( Ps del Vint-i-dos de juliol, 337) a Terrassa, juntament amb l’Ajuntament de Terrassa, Xarxa Cafè Ciutat i Ciutats pel Comerç Just

Durant el matí es presentaran diferents iniciatives i bones pràctiques en la promoció del comerç just des d’ens locals de Catalunya (entre elles la Xarxa Cafè Ciutat, les activitats en torn al Dia Mundial del Comerç Just, o els Municipis pel Comerç Just). Tot seguit, es farà una visita a la cooperativa de comerç Just Alternativa3, l’única torradora de cafè de comerç just de Catalunya (inclosa en l’horari establert).

La trobada està adreçada a regidors/es i personal tècnic d’ajuntaments (principalment a les àrees de cooperació, solidaritat, economia social i solidària, educació i medi ambient).

Podeu inscriure-us aquí.

Més informació sobre la jornada:

El comerç just és una relació comercial internacional basada en el diàleg, la transparència i el respecte, on es treballa sota criteris de justícia social i sostenibilitat econòmica i ambiental. El comerç just i els Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides comparteixen la mateixa finalitat i un plantejament integral que inclou l’aspecte econòmic, personal, social i ecològic.

Per tal d’incentivar i regular una economia global més igualitària i sostenible, els governs locals poden desenvolupar i implementar reglamentacions adequades per propiciar l’assoliment de mitjans de vida sostenibles, respecte pels drets humans, un ingrés digne i un salari digne per als productors i treballadors de les cadenes de subministrament globals. Les polítiques públiques tenen el potencial d’impulsar l’adopció del comerç just i promoure la implementació de les pràctiques de comerç just a través de, per exemple, la compra pública ètica o les activitats de sensibilització.

L’objectiu principal d’aquesta jornada és potenciar les polítiques públiques a Catalunya en suport al comerç just, la justícia global i les economies transformadores. Aquest intercanvi busca enfortir el compromís pel comerç just per part de les administracions publiques i ens locals participants, generant sinèrgies i aprenentatges d’altres municipis catalans. Es vol contribuir a que el comerç just sigui un aspecte central de la compra publica socialment responsable i d’activitats de sensibilització i d’educació per a la ciutadania global. Al mateix temps es vol potenciar la interconnexió entre diferents administracions publiques catalanes compromeses amb aquesta agenda transformadora, i també dintre dels propis ajuntaments, entre diferents departaments (buscant aliances entre Cooperació, Solidaritat, Economia Social i Solidària, Cultura o Promoció Econòmica), en la línia de seguir treballant per la coherència de polítiques tal com estableix l’Agenda de París.