Publicat el dia

Finances ètiques: xifres històriques de crèdits i la morositat més baixa del sector

Ha tingut lloc la presentació pública del Baròmetre de les Finances ètiques i Solidàries 2020, que mostra l’evolució del sector a l’estat espanyol durant l’any 2020. 

Des de l’Observatori de les Finances Ètiques s’ha destacat la importància de les entitats de finances ètiques el mateix any on s’ha produït una crisi sanitària sense precedents amb grans impactes socials i econòmics.  Novament, s’ha posat de manifest que davant d’aquest context de dificultats les entitats bancàries, parabancàries i d’assegurances ètiques i solidàries han donat resposta atorgant més crèdits que mai, i adoptant múltiples mesures per pal·liar les conseqüències econòmiques de la pandèmia.

El coordinador de l’Observatori, Sergi Salavert, ha destacat del Baròmetre que “l’evolució de les finances ètiques a Espanya és positiva i s’ha arribat a màxims històrics en atorgament de crèdit a l’economia real”, destacant, sobretot, que els préstecs concedits per les entitats de finances ètiques a Espanya han superat els 1.720 milions de euros el 2020, incrementant-se un important 16,02% respecte l’any anterior. 

Segons les dades de l’informe, la taxa de morositat de les entitats de finances ètiques va ser de 1,52% el 2020, que suposa la xifra més baixa de morositat des que es recullen dades. En contraposició, la morositat de la banca convencional es va situar en 4,51%. 

A finals de 2020,  gairebé 190.000 persones físiques i jurídiques han estat usuàries de les entitats bancàries i parabancàries de finances ètiques. Això suposa un lleuger descens en el nombre de persones usuàries del 2,46% respecte l’any anterior. Aquesta tendència pot explicar-se  pel fet que les entitats financeres ètiques estan prioritzant la concessió de préstecs i els serveis financeres a les entitats per sobre de les campanyes de captació de clients.

El capital social recollit per les entitats de finances ètiques es situa lleugerament per sota el 190 milions d’euros, fet que és fonamental per poder seguir finançant projectes transformadores d’una manera més sòlida però que s’ha vist disminuït un 1,59% respecte l’any anterior.

Espanya, el sector més finançat amb un 38,43% es el mediambiental, seguit pel sector social (23,54%) i el cultural (17,43%). El 20,60% restant correspon a particulars i administracions públiques. A nivell internacional, el 83,80% del finançament s’ha fet a través de microcrèdits. 

Dins l’àmbit assegurador ètic, les dades incorporades al Baròmetre d’aquest apartat corresponen a entitats registrades al Segell Europeu EthSI d’assegurances ètiques. Les assegurances ètiques també han jugat un rol important aquest any 2020 ja que, gràcies al servei que donen, han esmorteït l’impacte econòmic de la pandèmia. D’aquesta manera, l’informe mostra que les assegurances ètiques han gestionat un volum de primes de 1.632.043.399 euros, fet que suposa un 2,71% del volum de primes total a Espanya.

Per primera vegada, s’ha mostrat l’estructura de les inversions realitzades per les assegurances ètiques, que gestionen més de  3.200 milions d’euros sota uns criteris d’inversions ètiques i responsables o estan en processos d’incorporació dels mateixos. D’aquest apartat, s’ha destacat el gairebé nul percentatge d’inversions en renda variable amb un 0,43%.

En relació al volum de pòlisses, les entitats asseguradores i mutualitats registrades pel Segell EthSI han gestionat prop de 4,4 milions de pòlisses durant l’any 2020, tenen prop del 30% de dones en càrrecs directius i la forquilla salarial és inferior a 1 a 8.

Dins les assegurances ètiques però centrant-nos en la mediació d’assegurances, l’informe mostra que les corredories ètiques tenen un volum de primes intercedides proper als 14 milions de euros i més de24.000 pòlisses gestionades. Aquí s’ha mostrat com el percentatges de dones en càrrecs directiusestà al voltant del 55% i la forquilla salarial de les corredories ètiques és inferior a 1 a 4.

La veu de les entitats

Des de Coop57, destaquen que “durant el 2020 hem orientat les forces a donar resposta a les necessitats sorgides de la crisi pandèmica, refinançant més de 100 préstecs per valor de més de 4,5 milions d’euros, ajornant el retorn de les quotes fins que es pogués revertir la situació.  Hem treballat per seguir sent una eina útil al servei dels moviments socials i l’economia social i solidària.

Fiare Banca Ètica afegeix “el 2020 va ser un any especialment dur per moltes entitats arran de la pandèmia. Per nosaltres la clau va ser posar-nos a disposició d’elles des d’un primer moment per poder-les entendre i acompanyar tant en processos de carències o de nou finançament per adaptar les línies de negoci. Vam prioritzar facilitar garanties pel crèdit, com la les línies ICO per economia social, o la garantia Easi del Fons d’Inversió Europeu o d’Ajuntaments com el de Barcelona. En general, l’impacte va ser positiu i vam tenir un increment superior al 50% en finançament respecte l’any anterior.

Des d’Oikocredit destaquen que “la pandèmia de Covid-19, al igual que ho està fent la crisi climàtica, ha impactat de manera molt més dura en països de baixos ingressos al Sud Global, on portem a terme el gruix de la nostra activitat, i per això vam haver de posar en marxa recursos extraordinaris, tant a nivell de refinançament del deute i concessió de períodes de carencia com a nivell de donacions per paliar els greus efectes immediats que va tenir l’esclat de la pandèmia.

Triodos: “L’any 2020 ha estat un any ple de desafiaments per les circumstàncies excepcionals viscudes. I per això hem bolcat molts esforços en el finançament dels sectors clau de la transició ecològica i justa per a la regeneració de l’economia. Les empreses de les cures, l’agricultura ecològica, la cultura i l’educació han estat fonamentals per a mantenir els serveis a la ciutadania durant la pandèmia i són també essencials  per a la recuperació econòmica. Per això hem augmentat el nostre volum de finançament per protegir aquests sectors rellevants”

El coordinador del Segell EthSI destaca del 2020 “les assegurances ètiques han facilitat, promogut i aplicat mesures per reduir l’impacte econòmic a les persones i entitats, de la mateixa manera que s’han implicat en iniciatives de la societat civil per combatre la pandèmia”. També ha destacat “la consolidació d’unes assegurances ètiques i solidàries que van adquirint un pes més gran dins l’àmbit assegurador”.

Aquí la versió en pdf del Baròmetre i el vídeo de la presentació, per si us la vau perdre:

NOTÍCIES RELACIONADES