Actualment els cinc segells de comerç just, reconeguts i auditats per empreses externes que estableixen mesures de control objectiu de la implementació dels criteris compromesos, són:

 

FairtradeFairtrade és el segell més antic i reconegut, gestionat per Fair Trade Internacional. Garanteix que el producte a origen s’ha cultivat i produït sota els criteris de comerç just. Juntament amb WFTO treballen tasques d’incidència política i sensibilització. Tenen una gamma àmplia de productes certificats en alimentació, i també en producció del cotó.

 

WFTO

L’Organització Mundial de Comerç Just (WFTO)  ha creat un sistema de certificació integral que garanteix que tant el producte com l’entitat compleixen els criteris de comerç just. Les entitats han de ser sòcies WFTO per poder fer servir aquest segell. Certifiquen sobretot productes d’artesania i tèxtil.

 

 

Naturland Fair

Naturland Fair certifica empreses i productes que ja estan certificats com ecològics per Naturland, combinant-los amb el comerç just. Ha sigut el primer segell en certificar producte amb criteris de comerç just del Nord, sobretot a Alemanya. Aquesta entitat també fa incidència política i sensibilització per transformar les regles polítiques internacionals agràries i les relacions comercials.

 

 

SPP

SPP (Segell de petits/es productors/es de Comerç Just) és la certificació creada i gestionada pels mateixos productors i productores. Només certifica organitzacions de petits grups productors de comerç just, sobretot a Llatinoamèrica, tot i que s’està expandint a l’Àfrica i l’Àsia. Actualment, totes les noves sòcies han de tenir també el certificat d’ecològic.

 

Fair for lifeFair for Life és una certificació que va ser absorbida l’any 2017 per l’entitat Ecocert. Tot i que està especialitzat en certificar producte ecològic, combina tres requisits en tota la cadena de producció: la responsabilitat social, la mediambiental i el comerç just. Certifiquen organitzacions productores i empreses convencionals.

 

 

Per aprofundir-hi, l’entitat francesa Commerce Équitable France, junt amb Fair World Projecte, Fairness i Forum Fairer Hander realitza periòdicament una anàlisi dels segells de comerç just i d’altres segells “sostenibles” per crear una Guia Internacional dels segells de comerç just, i també podeu llegir un article de la nostra companya Maria Fernández sobre aquest tema publicat a Social.cat aquí.